65000c
/1მ² 12c
საგურამო, ს. გალავანი
  • 5400მ²

იყიდება ს. გალავანში, საგურამოსთან, 5 400კვ. სახნავ სათესი მიწა, ივანიშვილის სანერგის გვერდით, არხის ახლოს. ფ- 1 კვ. 5$ 599-203-283