იყიდება 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი მარტყოფის შესასვლელში. გზიდან ახლოს სწორ ვაკე ადგილას.