* ბანერის ფასები მოცემულია 1 თვიან განთავსებაზე, დღგ-ის ჩათვლით